Kurator/KBT-Terapeut

Här jobbar:

 

Niklas Paulsson

Kurator 

 

Eva martinsson

Kurator 

 

Välkommen till Achima Care Kurator/KBT-Terapeut

 

Till oss kan du komma för bedömning och samtal/behandling rörande din psykiska hälsa och livssituation. Det kan röra sig om tillstånd som t.ex.:

 • Nedstämdhet/lätta till medelsvåra depressioner
 • Ångestrelaterade symtom
 • Stress
 • Oro
 • Livskriser
 • Sömnsvårigheter
 • Ilska/aggressioner
 • Riskbruk/missbruksproblematik

 

Du är även välkommen för stödsamtal och coachning när du står inför olika vägskäl i livet.

 

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande.  Det är också när den medför svårigheter och begränsningar i vår vardag som besvären blir mer tydliga och med det mer påtagliga för oss. Tveka inte att höra av dig. Tillsammans reder ut vad just dina behov är utifrån dina upplevda symtom/frågeställningar.. Och tillsammans söker vi lösning på hur du kan stärka din livskvalité.

 

Det kan vara allt från något enstaka samtal till mer ingående behandling eller vidare remittering till annan vårdinstans.

 

Jag jobbar utifrån kognitiv beteendeterapeutiska principer som arbetsmetod. Kortfattat kan man säga att kognitiv beteendeterapi är som ett stort paraply som rymmer många olika tekniker och verktyg för beteendeförändring.

 

Det som alla delar bla har gemensamt:

 • Praktisk inriktad terapiform
 • Fokus på här och nu och framåt
 • Man arbetar tillsammans aktivt i mötet med terapeut och sedan på egen hand mellan sessionerna/träffarna genom t.ex. hemuppgifter
 • Får ökad förståelse för sin problematik/sina symtom och vad som vidmakthåller besvären och tillsammans försöker vi hitta lösningar/förhållningssätt som fungerar för just dig att genomföra förändringar i den riktning du vill.

 

Kom i kontakt med mig:

 • Kontakta Achima Care , Sala vårdcentral

0224-584 84

 • Prata med din läkare

 

Vi erbjuder akuttider, samma dag (begränsat antal tider)

Vi jobbar utifrån hög tillgänglighet. Det ska vara snabbt och smidigt att få en tid hos mig.

 

 
Sala vårdcentral drivs av: