Drop-in mottagning

 

Välkommen till vår drop-in mottagning 

 

Öppettider: Måndag – fredag kl 8-16

Ingen tidsbokning
Du behöver inte boka tid, ta en nummerlapp och sitt ner i väntrummet. Först träffar du en sjuksköterska som gör en bedömning av dina symtom. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens.

På drop-in mottagningen tar vi hand om lättare akuta besvär t.ex:

  • Akuta sårskador
  • Förkylning och luftvägsinfektioner
  • Akuta öronbesvär
  • Urinvägsbesvär
  • Allergi (ej utredning) och insektsbett 
  • Nytillkommen smärta
  • Vaccinationer

 

Kallas in i turordning
Alla patienter kallas in i turordning. Undantag kan vara små barn eller patienter med svåra akuta besvär som bröstsmärta eller andningsbesvär.

Har du någon av dessa besvär, var snäll och säg till personalen i receptionen

Vi vill vara tillgängliga för våra patienter samt avlasta vår akutmottagning i regionen. Vi hjälper många patienter varje dag och därför förekommer det normalt viss väntetid på drop-in.

När behöver jag boka tid?

Vänligen boka tid för besvär du haft i mer än 2 veckor, besvär som kan behöva utredning, t.ex. huvudvärk, magbesvär, yrsel, allergi m.m. samt ärenden som gäller sjukskrivning och andra intyg. Då har vi möjlighet att boka in en längre tid för ditt besök.

 

Telefon tidsbokning
0224 – 584 84

Sala vårdcentral drivs av: