Drop-in mottagning

 

Välkommen till vår Drop-in mottagning till Sjuksköterska

 

Öppettider: Måndag – fredag kl 8-12, 13-16

Ingen tidsbokning
Du behöver inte boka tid, ta en nummerlapp och sitt ner i väntrummet.

På drop-in mottagningen tar vi hand om följande besvär:

 

□  Andningsbesvär

□  Bröstsmärtor

  Blodtryckskontroll

□  Djurbett / Insektsbett

□  Såromläggning

□  Sårskador

□  Suturborttagning

□  Vaccination

 

Kallas in i turordning

 

Alla patienter kallas in i turordning. Undantag är patienter med svåra akuta besvär som bröstsmärta eller andningsbesvär. Har du någon av dessa besvär, var snäll och säg till personalen i receptionen

 

När behöver jag boka tid?

Vänligen boka tid för besvär du haft i mer än 2 veckor, besvär som kan behöva utredning, t.ex. huvudvärk, magbesvär, yrsel, allergi m.m. samt ärenden som gäller sjukskrivning och andra intyg. Då har vi möjlighet att boka in en längre tid för ditt besök.

 

 Telefon tidsbokning
0224 – 584 84

Sala vårdcentral drivs av: