Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskemottagning

Hos distriktssköterskan kan du bl.a. få hjälp med blodtryckskontroll, såromläggning, hudutslag och vaccinationer, injektioner.

Du kan också få information om livsstilsrelaterade frågor.

Tidbeställd mottagning / rådgivning ring: 0224-584 84

Vi har även en Distriktssköterskemottagning i Möklinta. 

Sala vårdcentral drivs av: