Avgifter

Avboka tid

Tänk på att du måste avboka 24 timmar innan ditt besök för att undvika avgifter. Om du ska avboka din tid ring 0224- 584 84. Efter stängningstid och helg kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter).

Tack för din hjälp!

Patientavgifter 2018

 

 Läs mer på 1177

 

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

Kostnad i kronor

  Kommentar

Vårdcentral och privat mottagning    
  • Besök på vårdcentral
  • Besök hos privat mottagning som har avtal med Region Västmanland
  • Besök under jourtid
  • Besök på Jourmottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås och Köping
  • Besök på synenheten på Habiliteringscentrum
 140 kr Gäller besök till arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, dietist, psykolog, logoped och undersköterska. Samma avgift gäller vid hembesök.

Uteblivet besök på

vårdcentral eller privat mottagning

140 kr Fakturaavgift 50 kr

 

Avgifter för uteblivet besök

 

Uteblivet besök

  • gäller för alla åldrar

140 kr för besök på vårdcentral eller

privat mottagning280 kr för besök på sjukhus eller annan specialistmottagning

Fakturaavgift 50 kr. Ett besök kan avbokas fram till besökstiden. Vid uteblivet besök på BVC tas ingen avgift ut.

Uteblivet besök för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar på egen begäran

200 kr

 

Faktura avgift 50 kr

 

 

 

Återbetalning vid väntetid

 

Återbetalning av avgift vid längre väntetid än 30 minuter

140 kr för besök på vårdcentral eller privat mottagning

280 kr för besök på sjukhus eller annan specialistmottagning

Om du får vänta i mer än 30 minuter vid ett besök på en vårdcentral eller annan öppenvårdsmottagning så har du rätt att få tillbaka den avgift du har betalat i direkt samband med besöket.

 

  • Gäller inte vid besök för hälsoundersökningar, intyg och vaccinationer på egen begäran.

  • Gäller inte för besök på jourmottagning, akutmottagning eller exempelvis när du ska genomgå en operation. 

Sala vårdcentral drivs av: